La institució

INFORMACIÓ SOBRE LA INSTITUCIÓ, LA SEUA ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I PERSONAL

En aquest apartat pot trobar informació relativa a les competències i funcions de la Institució, la normativa que li siga aplicable, la seua estructura organitzativa, els plans i mapes estratègics de la Institució i tota aquella documentació de planificació que afecte a la mateixa.